PRIVACY POLICY

Voeten & Tenen Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voeten & Tenen Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in werking getreden per 25 mei 2018)

Welke gegevens verzamel ik:

NAW- gegevens, telefoon/mobiel, geboortedatum, lengte, gewicht, schoenmaat, mailadres, beroep, naame huisarts, enkele medische gegevens, enkele persoonlijke gegevens zoals gehuwd/alleengaand, (klein)kinderen, of u koffie/thee/water drinkt.

Waarom verzamel ik deze gegevens:

Voeten & Tenen Pedicure heeft deze gegevens nodig om u goede zorg te kunnen geven en indien nodig, na toestemming uwerzijds, uw huisarts te kunnen benaderen.

Hoe verzamel ik deze gegevens:

De eerste keer dat u komt, neem ik een intake af en gedurende de loop van behandelingen vul ik eventuele gegevens aan. Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld: Ik schrijf de gegevens op een cliëntenblad en voer deze later in in de computer die versleuteld is. Het papieren cliëntenblad bewaar ik in een ordner in een afgesloten ruimte.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Ik deel uw gegevens alleen met derden, na toestemming uwerzijds, als dit nodig is om zorg te verlenen die buiten mijn expertise gaat. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Voor de belastingdienst ben ik verplicht uw gegevens in de facturen 7 jaar lang te bewaren in mijn financiële administratie, daarna wordt de administratie verwijderd.

Als Voeten & Tenen Pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Friedeke Vervoorn
Praktijk Voeten & Tenen
tel. 06 47 558 430
e-mail: pedicure at voeten-tenen punt nl